Tabaksverslaving

Tabaksverslaving

Auteur(s): 
drs. P.G. Tromp-Beelen, verslavingsarts
prof. dr. C.P. van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde
drs. R.A. Bes, directeur Centre for Motivation and Change

Introductie

Roken vormt een breed maatschappelijk probleem. Ongeveer de helft van de rokers overlijdt als gevolg van het roken. Daarmee is roken wereldwijd de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak. Wereldwijd overleden in 2007 ongeveer vijf miljoen mensen als gevolg van het roken. In 2030 zal dit aantal ongeveer verdubbeld zijn. Momenteel daalt in West-Europa, de VS en Australië het aantal rokers weer, maar de sterfte heeft bij vrouwen nog niet zijn hoogtepunt bereikt. Wereldwijd neemt het aantal rokers nog steeds aanzienlijk toe (met name in China, ZO-Azie, Zuid-Amerika en Noord-Afrika), waardoor de gevolgen van de rookepidemie zich pas over 20-40 jaar ten volle zullen openbaren. Nu roken er één miljard mensen wereldwijd, waarvan ongeveer een derde in China.
De dalende trend van roken in Nederland stagneert momenteel. Ruim een kwart van de volwassen bevolking rookt. Deels wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt doordat lager opgeleide rokers en rokers met een lagere sociaal economische status minder snel geneigd zijn te stoppen met roken, maar de belangrijkste oorzaak van de stagnatie is waarschijnlijk het feit dat slechts één op de twintig rokers in staat is op eigen kracht te stoppen. Dit percentage kan relatief eenvoudig verviervoudigen als de roker geholpen wordt in het stoppen met roken. Van de ruim 3,5 miljoen rokers is ca 60% gemotiveerd om te stoppen. Aangezien ongeveer 70% van de Nederlanders jaarlijks zijn huisarts ziet, is de huisartspraktijk de meest uitgelezen plaats voor een stoppen-met-rokeninterventie. Stoppen met roken is een van de meest kosteneffectieve gezondheidsinterventies. Er is dus alles aan gelegen om de vicieuze cirkel waarin de roker zich bevindt te doorbreken. In dit kader is het ook positief dat sinds juli 2008 de horeca nagenoeg rookvrij is. In andere landen waar eerder tot deze maatregel is overgegaan is geconstateerd dat vooral de effecten van passief roken op de gezondheid van personeel en van niet-rokende bezoekers groot is.