Schildklierstoornissen

Schildklierstoornissen

Auteur(s): 
dr. J.W.F. Elte, internist-endocrinoloog

Introductie

De schildklier heeft invloed op bijna alle lichaamsfuncties. Daarom zijn de klachten bij een schildklieraandoening zeer divers. Veel mensen met een schildklieraandoening kunnen met –maar vaak ook zonder – medicijnen uitstekend functioneren.
Aandoeningen aan de schildklier zijn niet zeldzaam. Naar schatting hebben 500.000 tot 1.000.000 mensen in Nederland een schildklierziekte of hebben deze ooit doorgemaakt. Schildklierziekten komen vier tot acht keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen.
De prevalentie van hypothyreoïdie is ongeveer 5,8/1000 (subklinisch 5-8%), van thyreotoxicose 1,9/1000 (subklinisch 2-4%) en van struma 3-8%. Schildkliermaligniteiten zijn gelukkig vrij zeldzaam: 1-4/100.000 per jaar.
In veel gevallen zijn de symptomen van schildklieraandoeningen aspecifiek. Vaak wordt de diagnose dan ook pas duidelijk door de verschillende symptomen te combineren en schildklierhormoonwaarden te bepalen.
Als een schildklieraandoening onbehandeld blijft, kan dit leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, osteoporose, hyperactiviteit en depressie. Een vroegtijdige diagnose is daarom belangrijk.