Pijn bij kanker

Pijn bij kanker

Auteur(s): 
dr. M.F.M. Wagemans, anesthesioloog
dr. N.T. van Dasselaar, anesthesioloog
prof. dr. K.C.P. Vissers, anesthesioloog

Introductie

Pijn is een van de meest voorkomende symptomen bij patiënten met kanker. Tot 70% van de patiënten zal op enig moment in hun ziekte pijn gaan ervaren. Pijn kan al aanwezig zijn voordat de diagnose kanker is gesteld, kan persisteren of ontstaan tijdens de behandeling, en kan voortduren tot zelfs na remissie. Pijn is een uitputtend symptoom, niet alleen in lichamelijke zin, maar juist ook op het psychologische, sociale en existentiële vlak: pijn beïnvloedt het dagelijkse doen en laten van de patiënt en van zijn mantelzorger. De meeste patiënten beschouwen de pijn als stressvol en een aantasting van hun persoonlijke integriteit. Pijn die onvoldoende onder controle is, kan een reden zijn om over te gaan op palliatieve sedatie of om te vragen om euthanasie.