Hypertensie bij ouderen (2014)

Hypertensie bij ouderen (2014)

Auteur(s): 
dr. G.A. van Montfrans, internist

Behandeling van patiënten met hypertensie ouder dan 70 jaar is dagelijks werk voor de huisarts, en buitengewoon effectief. In de westerse, geïndustrialiseerde samenlevingen heeft zeker 80% van de alleroudsten, ouder dan 80 jaar, hypertensie. Daling van de systolische bloeddruk met 10 mmHg geeft een 30 tot 40% lager risico op een beroerte en 20% lager risico op een hartinfarct. Daarnaast halveert bloeddrukbehandeling het risico op plotselinge hartdood of overlijden als gevolg van hartfalen of door een aneurysma van de aorta. Maar goede behandeling van de oude hypertensiepatiënt is niet eenvoudig. Bovendien zijn er veel richtlijnen maar weinig solide gegevens over de beste handelwijze bij de snel groeiende groep oudere en zeer oude patiënten.

Na publicatie van de in 2012 herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is er opnieuw discussie ontstaan over de streefwaarden van behandeling; op grond van recent onderzoek lijkt het mogelijk om nuancering aan te brengen in de one size fits all-streefwaarde voor alle leeftijden van 140/90 mmHg en een behandelgrens van 160 mmHg, door rekening te houden met de biologische leeftijd: bij vitale ouderen is de winst van hypertensiebehandeling zeker even indrukwekkend als bij jonge patiënten en patiënten van middelbare leeftijd, maar bij kwetsbare, biologisch oude ouderen kan krachtige behandeling schaden. Bovendien zijn er nieuwe gegevens beschikbaar over de categorie patiënten waarbij te krachtige daling van de diastolische bloeddruk de kransvatcirculatie kan compromitteren.
In dit FTO-Online artikel wordt de huidige stand van zaken besproken aan de hand van recente informatie.