COPD

COPD

Auteur(s): 
prof. dr. C.P. van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde

COPD is een aandoening met een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Voor het bepalen van optimale zorg met aandacht voor de kwaliteit van leven, blijkt niet de indeling naar ernst op basis van de FEV1, maar de ziektelast een betere maatstaf. In dit artikel wordt dan ook uitgebreid ingegaan op de ziektelastmeter. In deze vernieuwde uitgave van het FTO-artikel over COPD wordt ook uitgebreid ingegaan op de nieuwste inzichten, zoals het veilig stoppen met ICS en het voorkomen van exacerbaties. Daarnaast is de vertrouwde informatie over het ziektebeeld, de diagnostiek en de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling geactualiseerd naar de laatste stand van zaken.

Prof. dr. C.P. van Schayck bespreekt in deze publicatie de huidige behandelmogelijkheden van COPD volgens de laatste NHG-Standaard COPD. Na de theorie voert hij u door middel van vijf verschillende casus langs enkele interessante dilemma’s waar u in uw praktijk mee te maken kunt krijgen.