Longgeluiden - van klacht naar diagnose

Longgeluiden - van klacht naar diagnose

Auteur(s): 
dr. A.P.E. Sachs, huisarts en universitair docent Julius Centrum
dr. P. Bresser, longarts

Een goed uitgevoerde auscultatie kan een huisarts veel informatie verschaffen over de onderliggende oorzaak van klachten waarmee pati├źnten zich presenteren. Auscultatie kan van belang zijn bij de aanvullende diagnostiek van astma en COPD, maar ook bij hartfalen, of in het geval van de meer zeldzame vormen van longziekten, zoals longfibrose.
In deze special gaan een huisarts en een longarts nader in op de verschillende longgeluiden. Aan de hand van casuïstiek krijgt u duidelijke uitleg over de interpretatie van longgeluiden. Tevens geven de auteurs een samenvatting van de farmacotherapeutische behandelingsopties bij longziekten.