ADHD bij kinderen (2018)

ADHD bij kinderen (2018)

Auteur(s): 
prof. dr. P.J. Hoekstra, kinder- en jeugdpsychiater
dr. G.I.J.G. Rours, kinderarts, klinisch epidemioloog

Met de komst van de DSM-5 is de officiĆ«le Nederlandse vertaling van ADHD aandachtsdeficiĆ«ntie-/hyperactiviteitsstoornis geworden, waar voorheen werd gesproken van aandachtstekortstoornis met hyperactviteit. Die eerdere term was ongelukkig daar deze erop leek te wijzen dat kinderen te weinig aandacht zou zijn gegeven. De kernsymptomen van ADHD zijn onoplettendheid en/of hyperactiviteit en impulsiviteit. 
Men spreekt pas van ADHD als de symptomen interfereren met het sociale of schoolse functioneren van het kind of de kwaliteit daarvan verminderen. Er hoeft geen sprake te zijn van zowel symptomen van onoplettendheid als van hyperactiviteit-impulsiviteit: de DSM-5 onderscheidt naast een gecombineerd beeld ADHD ook een overwegend onoplettend beeld en een overwegend hyperactief-impulsief beeld. Een belangrijk gegeven is dat bij veel kinderen naast ADHD ook sprake is van bijkomende psychische of gedragsproblemen.