Astma bij volwassenen

Astma bij volwassenen

Auteur(s): 
prof. dr. P.N.R. Dekhuijzen, longarts

In de (inter)nationale literatuur zijn standaarden en richtlijnen verschenen, die een handreiking bieden bij de diagnostiek en behandeling van astma. In 2015 is de NHG-Standaard Astma bij volwassenen herzien. Daarnaast is in 2012 de Zorgstandaard Astma Volwassenen verschenen; deze is ontwikkeld door de Long Alliantie Nederland (LAN).

In dit artikel vindt u een overzicht van de diagnostiek en behandeling van volwassenen met astma. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de keuze voor een specifieke inhalator bij een individuele patiënt, en aan de inhalatie-instructie. Daarnaast komt een aantal praktische instrumenten aan bod die kunnen helpen om de ziektelast van een patiënt met astma zoveel mogelijk te reduceren. Ook wordt nader ingegaan op de kleine – maar belangrijke – groep van patiënten met ernstig astma. 

"Astma is een veel voorkomende aandoening en kan, indien niet adequaat gediagnosticeerd en behandeld, gepaard gaan met een aanzienlijke ziektelast. Het is belangrijk om op een systematische wijze de ernst van de aandoening en de uitlokkende prikkels in beeld te hebben. Dat inzicht helpt bij het samen met de patiënt opstellen van een individueel behandelplan met daarin niet-medicamenteuze en medicamenteuze onderdelen. Wij hopen dat deze uitgave hierbij een ondersteuning biedt."

Prof. dr. Richard Dekhuijzen