De dagelijkse praktijk van insulinetherapie (2016)

De dagelijkse praktijk van insulinetherapie (2016)

Auteur(s): 
drs. E.H.R. Wins, huisarts

In deze publicatie staat de auteur stil bij de behandeling van DM2 in de huisartsenpraktijk. Na de diagnostiek te hebben besproken, met daarbij aandacht voor de klinische symptomen, komen de verschillende behandelingen aan bod. Daarbij worden de voor- en nadelen, de toedieningssystemen en aandachtspunten van alle in Nederland beschikbare insulines onder de loep genomen. Ook is er aandacht voor niet-medicamenteuze interventies, zoals verandering van leefstijl, en zijn er tips voor het bevorderen en monitoren van therapietrouw. Ten slotte wordt duidelijk welke criteria de huisarts hanteert voor verwijzing naar de tweede lijn.