Herseninfarct - TIA (2016)

Herseninfarct - TIA (2016)

Auteur(s): 
dr. G.J. Luijckx, neuroloog

Beroerte (Cerebro Vasculair Accident (CVA), herseninfarct en hersenbloeding) is een belangrijke oorzaak van dood of handicap en is een typische verouderingsziekte. Elke dag worden ongeveer 125 mensen in Nederland getroffen door een beroerte, per jaar zijn dat zo’n 46.000 mensen. Dagelijks overlijden 25 mensen hieraan. Op jaarbasis zijn dit ongeveer 9000 personen. Inmiddels leven meer dan 175.000 mensen met de gevolgen van een beroerte, waarvan de helft licht tot ernstig gehandicapt blijft.1

In dit FTO-artikel worden de bestaande en de nieuwe behandelingsmogelijkheden besproken in zowel het acute als in het chronische stadium van een herseninfarct of een TIA. Dit artikel richt zich qua medicamenteuze preventie op de secundaire preventie. Het bloedige CVA wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten. De NHG-Standaard Beroerte (december 2013) vervangt de voormalige NHG-Standaarden TIA en CVA en vormt de basis van de actualisatie van dit artikel.

1. Vaartjes I, Koopman C, van Dos I et al. Hart en vaatziekten in Nederland 2013, cijfers over leefstijl, riscofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting 2013.