Urineweginfecties

Urineweginfecties

Auteur(s): 
drs. M.T.W.T. Lock, uroloog

In de huisartsenpraktijk worden per jaar per 1000 patiënten ongeveer 70 vrouwen en 10 mannen met een urineweginfectie (UWI) gezien. Van de vrouwen wordt zo’n 7% (dit percentages is stijgend) doorverwezen, meestal naar de uroloog. In heel Nederland worden per jaar meer dan 20.000 patiënten opgenomen in verband met een acute UWI. Er is in de afgelopen jaren een stijgende tendens te zien.  Door op tijd de diagnose te stellen en de urineweginfectie te behandelen, kan uitbreiding naar een gecompliceerder beloop worden voorkomen. In juni 2013 is een herziene NHG-Standaard gepubliceerd. Behalve deze standaard is er de NVU-richtlijn die van later datum is. In principe volgen deze twee elkaar. In de NHG-Standaard wordt gesteld dat alleen urineweginfecties zonder tekenen van weefselinvasie bij verder gezonde, mobiele en niet-zwangere vrouwen ouder dan 12 jaar als een simpele cystitis ofwel een urineweginfectie kan worden beschouwd.Van een urineweginfectie wordt gesproken wanneer er klinische verschijnselen bestaan in combinatie met bacteriurie. In deze publicatie wordt ingegaan op de diagnostiek en de medicamenteuze behandeling van urineweginfecties.