Diabetes type 2, glucoseregulatie en CVRM (2016)

Diabetes type 2, glucoseregulatie en CVRM (2016)

Auteur(s): 
dr. G.E.M.G. Storms, internist

Dit artikel behandelt diabetes mellitus type 2 en de cardiovasculaire aandoeningen die daarmee samenhangen. Besproken wordt wat de invloed is van de orale medicatie op de glucoseregeling en welke gevolgen een scherpe glucoseregulatie heeft op het cardiovasculair risico. Bovendien wordt ingegaan op de vraag of er specifieke medicatie is die de bloedsuiker verlaagt met daarbij een positief effect op cardiovasculaire uitkomsten. Diabetes type 1 komt in dit artikel niet aan de orde. Waar sprake is van ‘diabetes’ is diabetes mellitus type 2 bedoeld.