Bijwerkingen in de praktijk

Bijwerkingen in de praktijk

Auteur(s): 
drs. A.A.W. van Erp - van Boekel, arts
drs. R. van Eekeren, apotheker
drs. G.M. Steenvoorden, gezondheidswetenschapper

In de media is regelmatig aandacht voor specifieke bijwerkingen van geneesmiddelen. Niet zelden geeft dit aanleiding tot groeiende ongerustheid onder patiënten. Ook is er een maatschappelijke trend dat mensen risico’s steeds minder accepteren. Hoe gaat u daarmee om als huisarts of apotheker? Op basis van welke bronnen geeft u uw patiënten geschikte informatie? In deze FTO-publicatie krijgt u inzicht in het herkennen van bijwerkingen en weet u welke rol u heeft in de bewaking van een veilig gebruik van geneesmiddelen.