Generieke substitutie van inhalatiemedicatie voor astma en COPD

Generieke substitutie van inhalatiemedicatie voor astma en COPD

Auteur(s): 
drs. J.S. Vroegop, longarts

In de afgelopen jaren zijn verscheidene nieuwe geneesmiddelen op de markt gekomen voor het behandelen van astma en COPD. Deze middelen zijn ontwikkeld met het oog op nieuwe inzichten in de behandeling, in de hoop de symptomen beter onder controle te kunnen houden. In de discussie over de plaats van deze nieuwe middelen dient het concept "doelmatig voorschrijven“ zich aan. Het is voor de voorschrijver soms lastig om, zowel in het belang van de behandeling als vanuit het perspectief van kostenbeheersing, de juiste keuzes te maken. Daarbij komt de cruciale vraag naar voren: is nieuw altijd beter? En vooral ook: kan met andere middelen hetzelfde resultaat worden behaald?

In dit artikel gaan we in op de vraag of inhalatiemedicatie voor longziekten, zoals astma en COPD, zich leent voor substitutie. Om dit adequaat te kunnen doen, worden eerst de nieuwe inzichten in de behandeling van astma en COPD besproken.

Bekijk de korte introductievideo van dr. J.S. Vroegop, de auteur van dit artikel.