Diabetes mellitus type 2 bij oudere patiënten (2016)

Diabetes mellitus type 2 bij oudere patiënten (2016)

Auteur(s): 
dr. P.A.M. de Vries, internist

In Nederland hebben circa 900.000 patiënten diabetes mellitus type 2 (DM type 2). Deze groep bestaat veelal uit oudere patiënten. Gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten zien dat de prevalentie van DM type 2 bij 65-jarigen circa 17% is en dat dit percentage met de leeftijd oploopt tot uiteindelijk 20% bij 80-plussers. De komende decennia vindt er een enorme vergrijzing plaats in Nederland. Zo zal in 10 jaar tijd het aantal 65-plussers toenemen van 2 naar 3 miljoen mensen. De nu al grote groep oudere diabetespatiënten zal daardoor de komende jaren flink groeien. Dit artikel gaat in op diabetes bij ouderen, waarbij onder meer behandelmethoden aan bod komen.