Subcutane insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2

Subcutane insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2

Auteur(s): 
dr. S.A. Peeters, internist-endocrinoloog
dr. M.C.G.J. Brouwers, internist-endocrinoloog

De inhoud van dit artikel op FTO-Online is gericht op insulinetherapie bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) in de praktijk van de eerste lijn. Vroeger was insulinetherapie vooral het domein van de internist, maar tegenwoordig is de expertise op dit gebied sterk toegenomen in de eerste lijn, zodat de huisarts vaak de hoofdbehandelaar is.

In deze publicatie wordt ingegaan op de randvoorwaarden voor het starten van insulinetherapie, de doelstellingen en streefwaarden, en verschillende insulineschema’s. Daarnaast komen recente ontwikkelingen aan bod, waaronder insulineanaloga, GLP-1-agonisten en de combinatietherapie van insuline en SGLT-2-remmers. Er wordt afgesloten met leerzame casuïstiek.