Laboratoriumdiagnostiek bij inhalatieallergie

Laboratoriumdiagnostiek bij inhalatieallergie

Auteur(s): 
dr. ir. C.A. Koelman, medisch immunoloog
drs. P.C.J.M. Schure, huisarts, vakspecialist functieonderzoek

In deze videospecial gaan een medisch immunoloog en een huisarts dieper in op laboratoriumdiagnostiek bij inhalatieallergie. Wat is allergie en hoe verhoudt allergie zich tot overgevoeligheid. Waaruit bestaat de diagnostische driehoek en waarom is deze zo belangrijk bij allergie? Welke laboratoriumtesten zijn er beschikbaar en wat wordt er eigenlijk mee gemeten?
In de diverse video’s wordt de theorie over allergie en laboratoriumdiagnostiek afgewisseld met casussen uit de praktijk.

Carin Koelman en Pascale Schure hebben meegewerkt aan deze videospecial.
Carin Koelman is medisch immunoloog in het Meander MC in Amersfoort. Zij is verantwoordelijk voor alle immunologische diagnostiek in het laboratorium van het Meander MC. De diagnostiek vindt plaats op het gebied van auto-immuunziekten, immuundeficiënties, typeringen van leukemie en lymfomen en allergie.
Pascale Schure is huisarts in Linschoten en vakspecialist functieonderzoek bij Saltro in Utrecht. Sinds 2010 geeft ze DTO’s aan hagro’s en presentaties over functieonderzoek. In haar werk als huisarts maakt ze regelmatig mee hoe de relatie met allergie vele aspecten kan beïnvloeden.