Glucosemonitoring bij diabetes mellitus

Glucosemonitoring bij diabetes mellitus

Auteur(s): 
dr. K. Hoogenberg, internist-endocrinoloog
J. Beukema, diabetesverpleegkundige

Van oudsher worden glucosewaarden gemeten middels een capillaire bloedafname (vingerprik). De afgelopen jaren zijn echter technieken geïntroduceerd om glucosewaarden continu te kunnen meten, zoals de Flash Glucose Monitoring (FGM) en de Real-Time Glucose Monitoring (RT-CGM).

Dit artikel gaat nader in op de verschillende mogelijkheden voor bloedglucose- en weefselglucosemeting en bespreekt het gebruik en de interpretatie van data die hieruit voorkomt. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de capillaire bloedafname en FGM, methoden voor de eerstelijnszorg. Ook wordt ingegaan op het gebruik van RT-CGM in de tweedelijnszorg, zodat huisartsen, apothekers en POH's na het lezen van dit artikel een compleet beeld hebben van de mogelijkheden voor glucosemonitoring bij diabetespati├źnten.