FTO-Online

Wat is FTO-Online?

FTO-Online® is een complete en actuele informatiebron voor de voorbereiding van uw FTO gericht op de eerste lijn. FTO-Online is ontwikkeld in samenwerking met een groot aantal huisartsen, apothekers en medisch specialisten. De informatie op FTO-Online wordt voortdurend geactualiseerd, waardoor het een goed overzicht geeft van de laatste stand van zaken. Actuele overzichtsartikelen over meer dan 50 verschillende indicaties zijn beschikbaar en kunnen onderwerp van overleg zijn. FTO-Online is daarmee samen met de NHG-Standaard en het Farmacotherapeutisch Kompas de meest geraadpleegde bron voor het FTO.

Voor wie is FTO-Online?

FTO-Online is bedoeld om huisartsen en apothekers op een praktische wijze te ondersteunen bij de implementatie van rationele farmacotherapie. Ruim 9.000 abonnees en een meerderheid van de FTO-groepen in Nederland maken gebruik van FTO-Online bij de voorbereidingen van een FTO.

Kosteloos toegankelijk

Huisartsen, apothekers en andere medisch professionals kunnen zich via www.fto.nl kosteloos aanmelden. Abonnees krijgen toegang tot alle informatie op de website en ontvangen de e-nieuwsbrief. Hiernaast worden als extra service voor de voorbereiding van het FTO en voor educatieve doeleinden werkboeken en usb-sticks met PowerPoint-presentaties uitgegeven.

LinkedIn

Volg FTO-Online op LinkedIn. Zo blijft u op de hoogte van de nieuwste publicaties.