Diabetes type 2, glucoseregulatie en CVRM

Diabetes type 2, glucoseregulatie en CVRM

Auteur(s): 
dr. G.E.M.G. Storms, internist

Diabetes type 2 is een steeds vaker voorkomende ziekte, waarbij cardiovasculair risico het grootste gezondheidsprobleem is. In deze publicatie zijn recente NHG-Standaarden als uitgangpunt genomen. Deze richtlijnen bieden namelijk een ruimere keuze in farmacotherapie dan voorheen.

In deze publicatie komen de verschillende behandelmogelijkheden aan de orde en wordt besproken welke gevolgen een scherpe glucoseregulatie kan hebben op het cardiovasculair risico. Bovendien wordt ingegaan op de vraag of er specifieke medicatie is die het bloedglucose verlaagt met daarbij een positief effect op cardiovasculaire uitkomsten. De publicatie wordt afgesloten met leerzame casuïstiek.