COPD

COPD

Auteur(s): 
prof. dr. C.P. van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde
prof. dr. G. Wesseling, hoogleraar longziekten

Datum:              september 2021

Preview publicatie

Naar aanleiding van de herziene NHG-Standaard COPD van april van dit jaar zal er een nieuwe FTO-Online COPD geschreven worden. In deze nieuwe publicatie wordt vooral ingegaan op de belangrijkste wijzigingen in de herziene standaard. Afgezien van wijzigingen zoals een aanpassing van de term ‘exacerbatie’ naar de term ‘longaanval’ en het beter vaststellen en concretiseren van restrictie bij spirometrie hebben de wijzigingen vooral betrekking op de ziektelast bij COPD en op de medicamenteuze behandeling van COPD. Zo wordt de ernst van de ziektelast niet meer uitgedrukt in drie maar in twee niveaus: lichte en verhoogde ziektelast. Verder richt het beleid bij COPD zich vooral op vier subdomeinen van de ziektelast, namelijk klachten en beperkingen, longaanvallen, voedingstoestand en mate van luchtwegobstructie. Voor de medicamenteuze behandeling wordt een aanpak voor het staken van ICS voorgesteld en het zo nodig toevoegen van een tweede luchtwegverwijder uit een andere groep bij onvoldoende effect van een luchtwegverwijder.

In de nieuwe FTO-Online zal uitvoerig worden ingegaan op de wijzigingen in de NHG-standaard. Daarnaast zal een overzicht gegeven worden van de diagnostiek en behandeling van COPD, alsmede de afbakening tussen de eerste- en tweedelijnszorg van COPD.

PC-NL-103165