ADHD bij kinderen en volwassenen

Mede mogelijk gemaakt door
Medice B.V.

ADHD bij kinderen en volwassenen

Auteur(s): 
dr. G.J.H. Dumont, klinisch farmacoloog

Datum:              februari 2021

ADHD heeft een grote impact op het dagelijks leven, zowel bij kinderen als volwassenen. De aandoening komt regelmatig voor binnen de huisartsenpraktijk. Indien er sprake is van enkelvoudige ADHD zonder ernstige beperkingen en zonder comorbiditeit kan behandeling en begeleiding binnen de praktijk van de huisarts plaatsvinden, mits er sprake is van voldoende kennis en expertise over ADHD en van de aanwezigheid van effectieve begeleidings- en behandelmogelijkheden. In dit geactualiseerde artikel op FTO-Online krijgen huisartsen en apothekers praktische adviezen over diagnostiek, behandeling en monitoring van kinderen en volwassenen met ADHD. De publicatie wordt afgesloten met interessante casuïstiek.


Deze publicatie is een actualisatie van het artikel ‘ADHD bij kinderen en volwassen’ door dr. G.I.J.G. Rours, kinderarts, klinisch epidemioloog en drs. W. Hagedoorn, psychiater.

Materialen

Vraag uw materialen hier aan

Presentatie